YAZAR, HİKAYE ANLATICISI, HİLAL KOÇYİĞİT İLE “İŞ'TE HİKAYE” WENINARI

YAZAR, HİKAYE ANLATICISI, HİLAL KOÇYİĞİT İLE “İŞ'TE HİKAYE” WEBINARI

 

Yazar, Hikaye Anlatıcı, Hilal KOÇYİĞİT'in  anlatımı ve sunumuyla “İş'te Hikaye” Eğitimi 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00'de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 98 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Yazar, Hikaye Anlatıcı, Hilal KOÇYİĞİT anlatımında özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir;

Hikayeleri bilgi ve değerleri aktarmak için kullanırız. Çünkü hikayeler bizim irfan depolarımız, pusulalarımızdır. 

İyi bir hikaye dinleyenleri etkiler, şefkat ve güven yaratır.

İyi bir hikaye, taşıdığı değerlerin tanımlanmasına, anlaşılmasına ve dinleyicide iz bırakmasına vesile olur.

Tüm bu nedenlerle bugün işletmeler ve markalar, çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar hedef kitle ile bağ kurabilmek için hikayelerle işbirliği yapıyor.

İş hikayesi, marka hikayesi, dijital hikaye…

Hikayeler bizi birbirimize bağlar.Hikayeler toplumların hafıza yardımcıları, kullanım kılavuzları ve ahlaki pusulalarıdır. Hikayede dönüşüm, değişim kaçınılmazdır. Hikayeler irfan ve efsane depolarıdır. Öğrenme ve öğretme araçlarıdır. Hikaye beyinde bağ kurar ve hormanlarla şekil kazanır. Arketipler toplumun yapı taşlarıdır. Kelime anlamıyla kalıp, şablon, ilktip şeklinde ifade edilen arketipler gerçekte insan kültürünü oluşturan yapı taşlarıdır. İnsanlar uzun dönemler boyunca karşılaştığı benzer olayları bir süre sonra belli davranış kalıplarına oturtmuş ve bu kalıpları kuşaklar boyunca aktarmaya başlamıştır. Kontrol/Stabilite (Yaratıcı, Anne, Hükümdar), Aitlik/Birliktelik (Soytarı, İçimizden Biri, Aşık), Ustalık/Risk (Sihirbaz, Kahraman, Asi), Bağımsızlık/Kendini Gerçekleştirme (Masum, Kaşif, Bilge)  başlıca arketiplerdir. Hikaye aşamaları, yolculuk ve değişimle devam eder. Dünyaya kök salmanız için bir hikayeniz olmalı. Hikayenin gücünün farkında olmak gerekir. Pazarlama  artık yaptığınız şeylerle değil, anlattığınız hikayelerle ilgilidir. Hikaye (iş, dijital), anlatıcı (kurum) ve dinleyiciler (çalışan, müşteri) ile var olur. Her işin, kurumun, markanın bir hikayesi vardır. İlginç bir hikaye anlatmayan, reklam, pazarlama ve satış eksik kurgulanmıştır. Markaların hikayeleri vardır. Reklamlarında hikayeleri paylaşılır. Hikayenin sahici, dokunaklı, zıt duygulu, eşikli, sağlam, az ve öz, düşsel, dinamik olmalıdır. Her hikayenin bir swot analizi vardır. Hikayede (Pazar analizi, kendini tanıma, hedef belirleme, iş hikayesi geliştirme), hikaye ağı (Görseller, veri grafikleri, deneyim mimarisi), anlatım (Takvimlendirme, sosyal ağ içerikler, hikaye anlatma, fenomen yönetimi), dinleme (Veri hikayeleri, veri görselleri, sosyal dinleme, nitelik) temel kademelerdir. Arketipleri, marketiplere uyarlayabiliriz. Arketipler bilinçdışı olarak markalarla bağlantı kurup marketipleri oluşturuyorlar. Kontrol/Stabilite (Yaratıcı, Anne, Hükümdar) (Apple, Pınar, Microsoft) , Aitlik/Birliktelik (Soytarı, İçimizden Biri, Aşık) (Pepsi, Bizim, Magnum), Ustalık/Risk (Sihirbaz, Kahraman, Asi), (Nike, Diesel, Red Bull) Bağımsızlık/Kendini Gerçekleştirme (Masum, Kaşif, Bilge) (Dove, Levi's, Harvard) bazı önemli markaların arketip tabanlı marketiplerine örneklerdir. 

Markanın sonsuz yolculuğu, davet, problem, kabul, eşik, çeldirici, yardımcıları, kuluçka, atak, zafer, inovasyon, son test, değişim aşamalarından oluşur.

Dünyayı değiştirmek istiyorsanız, hikayelerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Bu, hem bireyler ve hem de kurumlar için geçerlidir. Hikayenin gücünü farkederseniz, kendinde etki alanızı belirler ve geliştirirsiniz, ekibinizde, anlayış, güven ve çatışma yönetimi sağlarsınız, bunların izi kalır ve değişimi sağlarsınız.

Hikayenizi bulmak üzere...

Anlatım ve sunum sonrasında Yazar, Hikaye Anlatıcı, Hilal KOÇYİĞİT , katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.