YAMAN KOÇ İLE İHRACATTA HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ VE ULUSLARARASI PAZARLAMA ONLINE EĞİTİMİ

 

Yaman KOÇ'un anlatım ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği Güz Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programı kapsamında " Yaman Koç İle İhracatta Hedef Pazarların Tespiti Ve Uluslararası Pazarlama Onlıne Eğitimi"  29 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 502 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

Eğitim ile katılımcı firmaların ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, hedef pazarların tespiti yöntemlerini öğrenmeleri, ihracat pazarlaması için bilgi sistemleri ile tanışmalarının sağlanması amaçlanmıştır.

Firmaların ihracat bağlantıları oluşturarak pazara girişleri ve mevcut pazar paylarının arttırılması için eğitilmeleri gerekmektedir.

Eğitim ile İhracat yapabilen ancak potansiyelini tam olarak kullanamayan, daha önce hiç ve/veya düzenli ihracat yapmamış firmaların yönlendirilerek düzenli birer ihracatçı haline gelmeleri, hali hazırda ihracat yapan firmaların ihracat potansiyelinin geliştirilmesi için farkındalığın yaratılması ve güçlendirilmesi hedeflenmiştir.

- Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?

 - Hedef Pazarın tespiti ilkeleri ve uygulama

 - Firmaların bazında canlı uygulamalar ve hedef Pazar tespiti (UYGULAMA)

 - GTİP tespiti

 - Dünya ölçeğinde ithalatçı ülkelerin tespiti

 - İhracatçı ülkelerin tespiti

 - İthalat pazarlarının miktar ve değer olarak büyümelerinin tespiti

 - Tabloların yorumlanma ilkeleri (UYGULAMA)

 - İstatistiklerin yorumlanması

 - Büyüyen pazarların ayrışması

 - Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti

 - Rekabet şansımızın değerlendirilmesi

 - Hedef pazarlarla ilgili daha geniş bilgiye erişim ve istihbarata dönüştürme (UYGULAMA)

 - Seçilen hedef pazarın iç yapısının analizi için araştırmaların tespiti ve
bulunması

 - Bunlar içinden işe yarayanların tespiti

 - Bu araştırmaların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yöntemleri

 - Hedef Bölgelerin tespiti

 - Hedef ürünlerin tespiti

 - Hedef rakiplerin istihbaratı

 - Hedef müşterilerin istihbaratı

 - Hedef müşterilerin süzülmesi

 - Hedef müşterilerin yöneticilerinin belirlenmesi

 - Hedef müşterilerin finansal ve risk analizlerinin yapılması

 - Hedef Pazarda Kullanılacak Araçların ve Veri Kaynaklarının Seçilmesi

    - Aktif araçlar
    - Pasif araçlar
    - Firma konşimentoları
    - Rehberler
    - Diğer bilgi kaynakları
    - Birincil veri kaynakları
    - İkincil veri kaynakları

Eğitim sonunda eğitmen Yaman KOÇ katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Yaman KOÇ tarafından paylaşılan dokümanlar için ortak alan linki:

https://drive.google.com/drive/folders/16mKxFRx-dlunnUv7HvxLJXnV6g-jKWhq?usp=sharing

Eğitim sunumu için tıklayınız.