YAMAN KOÇ İLE İHRACATTA HEDEF PAZARLARIN TESPİTİ VE ULUSLARARASI PAZARLAMA

 

Eğitmen, Danışman Yaman KOÇ'un anlatımı ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği 2021-2022 Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programının 10. Haftası kapsamında “İhracatta Hedef Pazarların Tespiti Ve Uluslararası Pazarlama” webinarı 17 Kasım 2021 tarihinde saat 14:00'de Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi  olarak, 192 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Yaman KOÇ anlatımında özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir:

 

-Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?

 

-Hedef Pazarın tespiti ilkeleri ve uygulama

 

-Firmaların bazında canlı uygulamalar ve hedef Pazar tespiti (UYGULAMA) GTİP tespiti

 

-Dünya ölçeğinde ithalatçı ülkelerin tespiti

 

-İhracatçı ülkelerin tespiti

 

-İthalat pazarlarının miktar ve değer olarak büyümelerinin tespiti

 

-Tabloların yorumlanma ilkeleri (Uygulama) -İstatistiklerin yorumlanması

 

-Büyüyen pazarların ayrışması

 

-Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti

 

-Rekabet şansımızın değerlendirilmesi

 

-Hedef pazarlarla ilgili daha geniş bilgiye erişim ve istihbarata dönüştürme

 

(UYGULAMA)

 

-Seçilen hedef pazarın içyapısının analizi için araştırmaların tespiti ve bulunması

 

-Bunlar içinden işe yarayanların tespiti

 

-Bu araştırmaların değerlendirilmesi ve analiz edilmesi yöntemleri

 

-Hedef Bölgelerin tespiti

 

-Hedef ürünlerin tespiti Hedef rakiplerin istihbaratı

 

-Hedef müşterilerin istihbaratı

 

-Hedef müşterilerin süzülmesi

 

-Hedef müşterilerin yöneticilerinin belirlenmesi

 

-Hedef müşterilerin finansal ve risk analizlerinin yapılması

 

-Hedef pazarda kullanılacak araçların ve veri kaynaklarının seçilmesi

 

-Aktif araçlar

 

-Pasif araçlar

 

-Firma konşimentoları

 

-Rehberler

 

-Diğer bilgi kaynakları

 

-Birincil veri kaynakları

 

-İkincil veri kaynakları

 

Anlatım ve sunum sonrasında Eğitmen, Danışman Yaman KOÇ katılımcıların konuyla ilgili sorularını cevaplandırmıştır.

 

Eğitimin Sunumu

 

Sun TZU - Savaş Sanatı Kitabı (Şifre : darkmalt1)