VERİ TABANLARININ KULLANIMI, SEKTÖREL BAZDA; DIŞ TİCARET VERİLERİNE, TEMEL GÖSTERGELERE, MALİ DURUM VERİLERİNE ERİŞİM

 

OAİB Genel Sekreterliği Uzmanı, A.Tuğçe KARABÖRK OKAN'ın anlatımı ve sunumuyla " Veri Tabanlarının Kullanımı, Sektörel Bazda; Dış Ticaret Verilerine, Temel Göstergelere, Mali Durum Verilerine Erişim” webinarı 16 Kasım 2021 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden çevrim içi olarak, 125 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

Sektörel bazda; dış ticaret verilerinin, temel göstergelerin (üretim, istihdam, katma değer ciro vb.), mali durum verilerinin:

 

-Sınıflandırma sistemleri,

 

 -Tasnif şekilleri.

 

 -Bu verilerin temininde TÜİK, Merkez Bankası, DTÖ vb. kurumların veri tabanlarının kullanımı.

 

OAİB Genel Sekreterliği Uzmanı, A.Tuğçe KARABÖRK OKAN sunumu sonrasında soruları cevaplandırmıştır.

 

Eğitim Sunumu