Üyelik Aidat Borcu Yapılandırma

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesi 6. fıkrasının (d) ve devamındaki bentleri uyarınca, ihracatçıların üyelik aidat borçları yapılandırılmaya dahil edilmiştir.

İlgili hükümler uyarınca, 31 Ocak 2021 günü mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunmak kaydıyla borç aslı taksitlendirilebilecek ve 28 Şubat 2021 günü mesai sonuna kadar borç aslının ilk taksidinin ödenmiş olması kaydıyla, üyelik aidat borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu esaslardan faydalanmak isteyen borçluların, ayrıca dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Kanun'un ilgili hükümleri için tıklayınız.