Üyelerimize 2013 Yılı Genel Kurul Çağrısı

ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI

Sayın Üyemiz,

Birliklerimizin Yönetim Kurulları Kararları doğrultusunda 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantıları ile ilgili gündem, toplantı yeri ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Genel Kurul birinci toplantıları için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantılar çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

Katılım sağlamanızı önemle rica ediyoruz. 

G Ü N D E M

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,

2) Başkanlık divanının seçilmesi,

3) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

4) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

5) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

6) Yönetim kurulu ibrası,

7) Denetim kurulunun ibrası,

8) 2014 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

9) Seramik Tanıtım Grubu, Süs Bitkileri Tanıtım Grubu , Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu, Şekerleme ve Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu ve Makarna, Bulgur, Bakliyat, Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu'nun  2013 yılı mali tablolarının, faaliyet raporunun  ve 2014 yılı bütçesinin  ve iş planının görüşülmesi, ibrası  ve oylanması       ( Bu madde sadece Çimento, Cam, Seramik  Ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği,Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği  ve  Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği gündem maddesidir.)

 10) Yönetim kurulu başkanı ile yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel kurulunda temsil edecek olan delegelerin ve yedeklerinin  seçilmesi,

11) Dilekler ve kapanış.

 

İHRACATÇI BİRLİĞİNİN ADI

I.TOPLANTI

TARİHİ ve SAATİ

1.TOPLANTIDA GEREKLİ NİSAP SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK  II. TOPLANTININ                  TARİHİ ve  SAATİ

Çimento, Cam, Seramik  Ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği


11.04.2014 Cuma          Saat 14:00


14.04.2014 Pazartesi   Saat 14:00

Ankara Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları  Birliği

16.04.2014 Çarşamba    Saat 09:30

17.04.2014  Perşembe Saat 09:30

Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği

 

17.04.2014 Perşembe   Saat 14:00

18.04.2014 Cuma Saat 14:00

Orta Anadolu Ağaç Mamülleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

22.04.2014 Salı            Saat 14:30

24.04.2014 Perşembe  Saat 14:30

Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhracatçıları Birliği

 

24.04.2014  Perşembe  Saat 14:00

25.04.2014 Cuma    Saat14:00

Toplantı yeri:Genel Sekreterlik hizmet binası

Genel kurul toplantılarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oaib.gov.tr internet adresimizden ulaşılabileceği gibi 0312 4472740/146, 0312 447 83 54 numaralı telefonlarımızdan da bilgi edinebilirsiniz.

 

Ek:

1) Bilgi Notu (2 Sayfa)

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği

GENEL  KURUL TOPLANTI TAKVİMİ

 

Sıra

İş

Çimento

Demir

Süs Bitkileri

Ağaç

Hububat

1

Yıllık Aidat Borçlarının Ödenmesinin Son Günü

25.03.2014 Salı

28.03.2014 Cuma

31.03.2014 Pazartesi

04.04.2014 Cuma

07.04.2014 Pazartesi

2

Temsilci Bildirim Yazısı Kabulünün Son Günü

25.03.2014 Salı

28.03.2014 Cuma

31.03.2014 Pazartesi

04.04.2014 Cuma

07.04.2014 Pazartesi

3

Genel Kurul 1. Toplantısı

11.04.2014                  Cuma 

16.04.2014 Çarşamba  

17.04.2014 Perşembe 

22.04.2014 Salı

24.04.2014 Perşembe

4

Genel Kurul 2. Toplantısı

14.04.2014 Pazartesi 

17.04.2014  Perşembe 

18.04.2014 Cuma

24.04.2014 Perşembe

25.04.2014 Cuma