Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu Filipinler'deki faaliyetleri konusunda buğday unu ihracatçıları ile bir araya geldi

 Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu (UTG), 8 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da UTG tarafından Filipinler'de yürütülen ve gelecek dönem yürütülecek olan tanıtım faaliyetlerine ilişkin bilgi vermek ve Filipinler buğday unu ihracatının artırılması hususunda bilgi alış verişinde bulunmak üzere halihazırda Filipinler'e ihracat yapan üye firmalarla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda öncelikle anti damping soruşturması süresince UTG tarafından yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi verildi. Daha sonra ise UTG'nin Filipinler için planladığı Kalite Sertifikasyon Sistemi projesi hakkında bilgi verilerek firmaların görüşü alındı.

Türkiye'den Filipinler'e hard buğday unu ihracatının artırılması amacıyla söz konusu projenin hayata geçirilebilmesini teminen Tanıtım Grubu'nun organizasyonu kapsamında Filipinli un ithalatçılarının İstanbul'a davet edildiği organizasyona dair de ayrıntılı bilgi verildi.