T.C. PRETORYA TİCARET MÜŞAVİRİ DEMET IŞIL KARAKURT İLE " İHRACATÇILARIMIZ SORUYOR, TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZ ANLATIYOR " WEBİNARI

 

T.C. Pretorya Ticaret Müşaviri Demet Işıl Karakurt İle " İhracatçılarımız Soruyor, Ticaret Müşavirlerimiz Anlatıyor " Webinarı, Webinar-Zoom uygulaması üzerinden online olarak 23 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00'de   75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılanlar, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır;

Afrika'nın Nijerya'dan sonraki ikinci büyük ekonomisine sahip Güney Afrika'ya ilişkin ekonomik, sosyal ve diğer istatistiksel veriler, Güney Afrika ülke bilgileri, Güney Afrika pazarının durumu ve yapısı, Güney Afrika'nın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, Güney Afrika Gümrük Birliğinin ülke ekonomisi ve dış ticaretine etkileri, ekonomik göstergeleri, mücevherci eşyası, metal cevherleri, cüruf ve kül, madencilik (kömür, platin, altın, bakır, elmas, kömür, vanadyum, uranyum, manganez, krom, demir cevheri, asbest, antimon, kalay, tungsten, mika ve nikel, değerli taş), motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, yağlar sektörlerinin ülke ekonomisine katkıları, Güney Afrika'nın ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, özellikle mücevherci eşyası, madencilik,  metal cevherleri, cüruf ve kül, motorlu kara taşıtları, mineral yakıtlar, yağlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, demir ve çelik, meyveler (narenciye, üzüm) ve sert kabuklu meyveler, alüminyum ve alüminyumdan eşya, elektrikli makine ve cihazlar, plastikler ve mamulleri sektörlerinin gelişmiş olması, Çin, Almanya , ABD, Hindistan, Suudi Arabistan, Nijerya, İngiltere, Japonya, Tayland, İtalya, BAE, Fransa ile ilişkileri, vergi oranları, yabancı çalışanların genel durumu, Güney Afrika'nın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Türkiye – Güney Afrika ikili ekonomik, sosyal ve dış ticaret ilişkileri, siyasi gelişmelerin dış ticaretimize etkileri,  ülkeler arası ticaret hacmi, Türkiye – Güney Afrika işbirliği olanakları, ihracatımızda önemli ve potansiyel ürünler, Mamulleri, Hazır Giyim, Mobilya, Ayakkabılar, Demir Çelik, Beyaz Eşya, İnşaat Malzemeleri, Alüminyum İnşaat Malzemeleri, Klima Cihazları, Ambalaj Malzemeleri, Mobilya, Elektronik, Kanatlı Etleri, Bitkisel Yağlar, Deniz Ürünleri, Hayvansal Ürünler, Meyve Suyu, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Alkollü ve Alkolsüz İçecekler, Bisküvi, Şekerler, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Makarna, Konserve Meyve Sebze, Süt ve Süt Ürünleri, Sert Kabuklu Meyveler,  pazardaki fırsatlar (kalite-fiyat avantajıyla Türk Malı imajı, kültürel ve dini yakınlık), pazarda rakip ülkeler, Çin, Almanya , ABD, Hindistan, Suudi Arabistan, Nijerya, İngiltere, Japonya, Tayland, İtalya, BAE, Fransa, Güney Afrika ile ticaret nasıl yapılır? Tüketim alışkanlıkları, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, yurt dışı müteahhitlik sektöründe, sağlık turizmindeki ve film, yüksek teknoloji ve yaşam bilimler sektörlerindeki fırsatlar, kamu ihaleleri ve bu ihalelere katılmamız ile ilgili sorunlar, yeni projelerin yaratacağı fırsatlar,  ülkede gerçekleşen fuarlar, fuar öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir? İhracatımızın arttırılması için öneriler, pazara giriş stratejileri ve zorlukları, Güney Afrika'da iş yapma, iş kültürü, şirket kurma prosedürleri, iş yapmanın maliyeti ve zorlukları,  yatırım olanakları, teşvikleri, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, Covid-19 salgını ile ülke sosyal hayatında ve ekonomide gerçekleşen değişimler, alınan önlemler, pandeminin turizme ve ticaret etkileri,  gümrük mevzuatı ve uygulamaları, gümrüklerde yaşanan sorunlar, ihracat prosedürleri, ithalat mevzuatı, ithalatı serbest ürünler, ithalatı düzenlenmiş ürünler, ithalatı yasaklanmış ürünler, ithalatta aranan belgeler, konsolosluk faturası sorunu, gıda ürünleri ithalatında mevzuat, tarifeler ve diğer vergiler, genel olarak gümrük vergileri, tarife dışı engeller, anti-damping, korunma önlemleri ve telafi edici vergiler, ithalat lisansı, ürün standartları ile ilgili uygulamalar, etiketleme, markalama, paket ve ambalajlama, ticarette uygulanan standartlar, vize sorunu, para transferleri ilgili sorunlar, önümüzdeki dönem için pandemi dönemi ve sonrasında, Güney Afrika için sosyal ve ekonomik öngörüler, gıda ve hijyen sektörünün durumu, Covid-19 salgınının Güney Afrika ülkelerine etkisi, Güney Afrika pazarı için SWOT analizi, pazarda karşılaşılabilecek problemler, müzakere süreci devam eden Türkiye-Güney Afrika Serbest Ticaret Anlaşması ve bu konuyla ilgili gelişmeler, bu anlaşmanın Güney Afrika Cumhuriyeti-Türkiye ticari ilişkilerine olası etkileri, sanal fuar, sanal ticari ve alım heyeti programları ve e-ticaretin, reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinin  sağlayacağı fırsatlar...

Güney Afrika Cumhuriyeti, Sahra-altı Afrika ülkeleri için açılan kapı olarak da nitelendirilmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin diğer ülkeler ile ilişkilerinin son yıllarda derinlik ve yoğunluk kazandığı gözlenmektedir. Kıtada siyasi ve ticari alanda önemli uluslararası örgütlenmeler de hız kazanmış olup, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu alanlarda önemli yeri ve rolü bulunmaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, ithalat politikası, uzun yıllar ikame ve sıkı tarife korumacılığı gibi ithalat sınırlamalarının ardından 1990'lı yıllardan itibaren liberalleşerek değişim geçirmiştir. Sahra-altı Afrika'ya yönelik transit ticaretin de ana geçiş noktalarındandır ve bu nedenle bölgeye açılan bir kapı olarak da konumlandırılmaktadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dış ticaret hacmi GSYİH'sının yaklaşık yarısına karşılık gelmektedir. Önemli dış ticaret ortakları Çin, Almanya ve ABD ile İngiltere, Hindistan ve Japonya'dır. Geçen 10 yıl içinde diğer Afrika ülkeleri ile ticaret de oldukça gelişmiştir.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dış ticareti genelde denge seviyesine yakın olup, 2016-2019 döneminde fazla vermiştir. Güney Afrika Cumhuriyeti, 2019 yılında dünya ihracatında (%0,5 pay ile) 38, dünya ithalatında ise (%0,5 pay ile) 40. sırada yer almıştır. İhracatı 90,4 milyar Dolara, ithalatı 88,2 milyar Dolara ulaşmıştır.

G20 üyesi olan ve benzer kalkınma hedefleri bulunan Türkiye ve Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin daha fazla geliştirilebileceği değerlendirilmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti, ihracatımız için “hedef ülke”dir. Bununla birlikte, pazara giriş, Asya ve Avrupa Birliği ülkelerinin pazara girişteki rekabet avantajı, sanayi altyapısının gelişmiş olması ve piyasadaki yerleşik ilişkiler nedeniyle zorluklar içermektedir. 

İki ülke arasında “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (2000)” ve “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması (2005)” bulunmaktadır. Ancak, Avrupa Birliği ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile ülkemiz arasında STA bulunmamaktadır. STA müzakere süreci devam etmektedir. 

Güney Afrika Cumhuriyeti, Türkiye'nin genel ithalatında binde 4 pay ile 44. sırada, ihracatında ise binde 3 pay ile 59. sırada yer almıştır. İkili ticaret, Türkiye aleyhine açık vermektedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti'ne İhracatımızda önde gelen sektörler, motorlu taşıtları ve yedek parçaları, makineler, kauçuktan eşya ve plastikten eşyalardır. Ürünler itibarıyla başlıcaları ise; otomobil, oto yedek parça ve kauçuktan dış lastiklerdir.

Türkiye'nin Güney Afrika'dan İthalatında Başlıca Ürünler Ürün itibarıyla 2019 yılında Güney Afrika'dan en çok ithalatı yapılanlar; santrifüjler külçe altın ve taşkömürüdür.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin genel olarak ithalatında başlıca ürünler, ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar), petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar, Otomobiller, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar,Otomatik bilgi işlem makineleri bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri koda dönüştüren ve işleyen makineler tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), kara yolu taşıtları için aksam ve parçalar, posta, damga vb. pullar; banknot, hisse senedi, çek defterleri, tahvil vb., eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, helikopterler, uçaklar vb; uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları, buldozerler, greyderler, toprak tesviye makinaları, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, yol silindirleri vb., baskı yapmaya mahsus makineler; kopyalama ve faks makineleri; bunların aksam, parça ve aksesuarları, kauçuktan yeni dış lastikler, Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar , iş ve maden makinelerinin aksam ve parçalarıdır.

Ülkedeki Covid-19 pandemisi kapsamındaki gelişmelere https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/afrika/guney-afrika-cumhuriyeti/ulke-profili/covid-19-gelismeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Webinar çerçevesinde Sayın Demet Işıl KARAKURT tarafından yapılan sunum ile,

  • Webinar çerçevesinde gündeme gelen belirli hususlarda yardımcı olabilecek raporları,
  • Webinar çerçevesinde değinilen Business for South Africa (B4SA) ve iktidar partisi ANC tarafından yakın dönemde yayımlanan ekonominin ayağa kaldırılmasına yönelik strateji belgelerini

İndirebileceğiniz link aşağıda sunulmaktadır.

www.oaibftp.com/bilsis/PRETORYA_WEBINAR_DOKUMANLAR_WEB.rar

Sunum sonunda, Pretorya Ticaret Müşaviri Demet Işıl KARAKURT katılımcıların sorularını yanıtlamıştır.