SERHAT ÖZTÜRK'ÜN ANLATIM VE SUNUMUYLA "LOJİSTİK YÖNETİMİ" ONLINE EĞİTİMİ

Serhat ÖZTÜRK'ün anlatım ve sunumuyla "Lojistik Yönetimi" Eğitimi 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 84 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

• Lojistiğin Temel Kavramları
• Lojistiğin Tanımı ve Genel Lojistik Prensipleri
• Lojistiğin Gelişimi
• İşletmelerde Lojistiğin Rolü ve Sağladığı Avantajlar
• Elektronik Ticaret Lojistiği (E-Lojistik)
• Lojistik İş Süreçleri
• Lojistik Sistem İşleyiş Süreçleri
• Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
• Uluslararası Lojistik ve Taşıma İşleri Organizatörleri
• Lojistik Ekonomisinin Tanımı ve Kapsamı
• Lojistik ve Ekonomi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
• Lojistik İşletmelerinde Üretim ve Maliyetler
• Lojistik Sektöründe Rekabet Stratejileri
• Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı: 3PL ve 4 PL Parti Lojistik
• Dünya Ekonomisinde Lojistik Sektörü ve Statejik Anlaşmalar
• Lojistik Üs ve Bölgelerin Ekonomideki Rolü
• Lojistik Performans İndeksi
• Küresel Mali Krizin Lojistik Sektörüne Etkisi
• Lojistik Sektörü ve Ekonomisinin Geleceği
• Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi Karşılaştırması
• Lojistik ve Bilgi Yönetim Sistemleri (EDI, ERP ve MRP)
• Lojistik ve Depo Yönetim Süreçleri (Depo, Antrepo, Stok ve Envanter Yönetimi, Elleçleme, Palet ve Ekipman Yönetimi, Aktarma Merkezleri)
• Lojistik ve Maliyet Yönetimi Analiz Süreçleri/Örnek Uygulama
• Lojistik Optimizasyon Modelleri (Depo Yerlerinin Seçimi, Rut Planlama, En Kısa Yol Problemi, Yükleme Problemi)
• Taşıma Modları ve Taşımacılık Yönetimi
• Lojistikte Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Amaçları
• Lojistik ve Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi
• Uluslararası Pazarlama ve Lojistik/Stratejik Anlaşmalar
• Destek Lojistik Faaliyetler, Rota Planlama ve Dağıtım Kanalları
• Yeşil Lojistik, Milk-Run Lojistik, Tersine Lojistik, Tehlikeli Madde ve Soğuk Zincir Lojistiği/Örnek Vakalarla
• Lojistik Süreçlerinde Risk Yönetimi

Eğitim sonunda eğitmen Serhat ÖZTÜRK katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitime ilişkin sunum linki: oaib-lojistikyonetimi.pdf

Eğitim video kayıt linki :  https://zoom.us/rec/share/yPVeF-Hf7TlLHtLS8m_SBP8MIbW0X6a813RL-acLy0lowD2u2fJR6IgEtXQOsCbG

Şifresi : @a1^A2Ly