MURAT ARSLAN İLE KURUMSAL TİCARİ HEDEF BELİRLEME TEKNİKLERİ

 

Eğitmen, Danışman, Murat ARSLAN'ın anlatım ve sunumuyla " Kurumsal Ticari Hedef Belirleme Teknikleri Webinarı" 12 Kasım 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 86 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

Bu eğitimle, ihracatçılarımız, gelecek dönemler için faaliyetlerini geliştirmek adına hedef belirleme sürecinde hangi dinamiklerin önemli olduğunu tespit edecek. Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenirken nelere dikkat edilmesi gerektiği bilerek aksiyonlar alacak. Çalışanların belirlenen hedefe koşma noktasında nasıl motive edileceği ve işletme , çalışan performans artışını sağlayarak hedefe ulaşma yöntemleri ve araçları hakkında fikir sahibi olacaklar.

 

 • İşletmeler ve Bireyler İçin Hedef Belirlemeden Önce Durum Analizi

 • Hedef Belirleme Öncesinde Öz Değerlendirme

 • Hedef belirlemenin önemi ve kilit noktalar

 • İhtiyaç Belirleme

 • Hedefe Ulaşma Yolculuğunda Gerçekler

 • Hedef Türleri

 • Kurumlar için doğru hedef ve stratejilerin önemi

 • Kişisel hedefler ve kurum hedefleri arasındaki ilişki

 • Hedef Belirleme -S-M-A-R-T

 • Amaç ve hedef arasındaki fark

 • Hedef Süreç Yönetimi

 • Dönemsel hedef gerçekleştirme takibi

 • Yerel ve global değişkenlerin doğru okunması ve analiz edilmesi. Hedefler ile ilişkilendirilmesi.

 • Pazar Tanımı

 • Pazar Bölümü Kriterleri

 • Hedef Belirlemede Tüketici Davranış Analizi

 • Yeni Pazarlara Girmek İçin Hangi Şartlar Aranmalı

 • Pazar payı analizlerinin hedef belirleme üzerindeki etkisi

 • Dönem analizlerinin hedef belirleme sürecindeki etkisi

 • Hedef Formülü

 • Hedef Belirleme Örnekleri

 • Eksik ve Hatalı Hedef Belirleme Örnekleri

 • Özet

Eğitim sonunda Eğitmen, Danışman, MURAT ARSLAN'ın katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Sunum için tıklayınız.