Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhr. Brl. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

 Orta Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2016 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edilirken 2015 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu. Ayrıca sektörde yer alan Tanıtım Gruplarının ek nisbi aidat oranlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.