HAKAN AKIN İLE ULUSLARARASI PAZARLAMANIN PROJELENDİRİLMESİ, PAZAR VE FİYAT STRATEJİSİ BELİRLEME ONLINE EĞİTİMİ

 

Uluslararası Pazarlamanın Projelendirilmesi, Pazar Ve Fiyat Stratejisi Belirleme Eğitimi Hakan AKIN'ın anlatımı ve sunumuyla 23 Eylül 2020 tarihinde saat 14:00'de Webinar-Zoom uygulamasıyla 502 kişinin katılımı ile online olarak gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 - Genel Pazarlama Kavram Ve Tanımları

 - İhracat Pazarlama Döngüsü

 - İhracatta Pazarlama Aşamaları

 - Uygulama - Swot Analizi Ve Değerlendirme / Örnek Analiz Değerlendirmesi

 - İhracatta Pazarlama Alt Yapısı Oluşturma / Örnek Planlama

 - İhracat Pazarlama Hedefleri

 - Ürün Ve Müşteri Profili Tespiti

 - Uygulama - İhracatta Pazara Giriş Stratejisi

 - İhracatta Hedef Pazar Ve Müşterilerin Tespiti

 - Uygulama - Hedef Pazar Ve Müşteri Araştırması

 - Pazarlama İletişimi Ve Müzakere Teknikleri / Örnek Olay Çalışması

 - Tanıtım Faaliyetleri

 - İhracatta Satış Ve Satışa Etki Eden Faktörler

 - İhracatta Pazarlama Planı Hazırlama Ve Uygulama Esasları

 - Fiyatlamanın İhracat Pazarlamasındaki Yeri

 - Fiyatlamanın Teknik Olarak İncelenmesi

 - İhracatta Fiyatlandırma Stratejileri (Örnekler),

 - Ürün, Müşteri, Pazar, Fiyat Kararları

 - İhracatta İstihbarat Kaynakları,

 - İhracatta Pazar Araştırmasına Yönelik Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklar,

Eğitim sonunda eğitmen Hakan AKIN katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitim sunumu için tıklayınız.