CEYHUN YEŞİLŞERİT İLE ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELER VE RİSK YÖNETİMİ

 

Ceyhun YEŞİLŞERİT'in ve sunumuyla OAİB Genel Sekreterliği Güz Dönemi Katılım Belgeli Dış Ticaret Eğitim Programı kapsamında " Uluslararası Ticari Sözleşmeler Ve Risk Yönetimi Eğitimi"  4 Kasım 2020 tarihinde saat 14:00'te Zoom-Webinar uygulaması üzerinden online olarak, 502 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitime katılanlar aşağıdaki konularda bilgi sahibi olma imkanına kavuşmuşlardır:

 

 - Ticaret Nedir? Uluslararası Ticaret Nedir?

 - Uluslararası Ticaretle İlgili Hukuki Yapı

 - BM Viyana Konvansiyonu (CISG)

 - Satım Sözleşmesi

 - Satım Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

 - Satım Sözleşmesinin Şekli

 - Satım Sözleşmesinin Unsurları

 - Satım Sözleşmesinin Hükümleri

 - Satıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

 - Alıcının Sözleşmeden Doğan Borçları

 - Satım Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi

 - Teslim Kavramı

 - Mülkiyetin Devri ile İlgili Hükümler

 - Teslim Şekilleri ve Incoterms Bülteni

 - Uluslararası Ticari Sözleşme ve Taraflar

 - Uluslararası Sözleşmelerde Zaman Kavramı ve Sürelerin Önemi

 - Uluslararası Sözleşmede İmza ve Temsil

 - Uluslararası Sözleşme Ekleri ve Atıflar

 - Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

 - Uluslararası Ticari Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar

 - Beklenmedik Hal ve Mücbir Sebepler

 - Milletler Arası Ticaret Odasının “Force Majeur ve Harship Clause 2003” Bülteni

 - Sözleşmeden Doğan İhtilafların (Anlaşmazlıkların) Çözüm Yolları

 - Uzlaşma Usulü

 - Tahkim Usulü

 - Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk ve Mahkeme Seçimi

 - Sözleşme Analizleri ve Örnekleme

Eğitim sonunda Eğitmen Ceyhun YEŞİLŞERİT katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

Eğitim sunumu için tıklayınız.