BUENOS AİRES TİCARET MÜŞAVİRİ BİRAY KUŞ İLE ARJANTİN, URUGUAY, PARAGUAY ÜLKE BİLGİLENDİRME WEBINARI

Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş ile Arjantin, Uruguay ve Paraguay Ülke Bilgilendirme Webinarı 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 16:00'da Zoom-Webinar uygulaması ile ve 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş anlatım ve sunumunda özetle aşağıdaki konulara yer vermiştir.

GSYİH'sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın 3. büyük ekonomisine sahip Arjantin'e, Paraguay'a ve Uruguay'a ilişkin ekonomik, sosyal ve diğer istatistiksel veriler, Arjantin, Paraguay ve Uruguay ülke bilgileri, Arjantin, Uruguay ve Paraguay pazarının durumu ve yapısı, Arjantin, Paraguay ve Uruguay'ın sosyal, kültürel ekonomik ve dış ticaret yapısı, , ekonomik göstergeleri, soya küspesi, mısır, kamyon-kamyonet, soya yağı, soya fasulyesi, buğday, sığır eti (dondurulmuş), altın, ham petrol, kabuklu deniz canlıları, otomobiller ve şarap, madencilik (bor, gümüş, toryum, krom, bakır, altın ve linyit, lityum) sektörlerinin ülke ekonomisine katkıları, Arjantin'in, Uruguay'ın ve Paraguay'ın ekonomik göstergeleri, üretim, sektör ve istihdam bilgileri, yabancı çalışanların genel durumu, Arjantin'in, Uruguay'ın ve Paraguay'ın ülke ürün ve sektör bazında ihracat, ithalat verileri ve yapısı, Türkiye – Arjantin, Paraguay ve Uruguay ikili ekonomik, sosyal ve dış ticaret ilişkileri, siyasi gelişmelerin dış ticaretimize etkileri,  ülkeler arası ticaret hacmi, Türkiye – Arjantin, Paraguay ve Uruguay işbirliği olanakları, ihracatımızda önemli ve potansiyel ürünler, İlaç Sanayi Ürünleri, Elektrikli Makineler ve Kablolar, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi, Elektrikli Makineler ve Kablolar, Cihaz ve Ekipmanlar, İnşaat Malzemeleri, İş ve Maden Makineleri, Demir Çelik, Mobilya, İklimlendirme Sanayi Ürünleri, Kauçuk Eşya, Bakır Mamulleri, Beyaz Eşya, Ayakkabılar, Meyveler, Konserve Meyve Sebze, Domates Salçası, Şekerli ve Çikolatalı Mamuller, Şekerler, Bisküvi, Sert Kabuklu Meyveler, Maya, Sebzeler, Bitkisel Ürünler,  pazardaki fırsatlar (kalite-fiyat avantajıyla Türk Malı imajı, kültürel ve dini yakınlık), pazarda rakip ülkeler, Brezilya, Çin, ABD, Almanya, Paraguay, Bolivya, Tayland, İtalya, Meksika ve İspanya,  Arjantin, Paraguay ve Uruguay ile ticaret nasıl yapılır? Tüketim alışkanlıkları, dağıtım kanalları, tedarik zincirleri, yurt dışı müteahhitlik sektöründe, sağlık turizmindeki ve film, yüksek teknoloji ve yaşam bilimler sektörlerindeki fırsatlar, kamu ihaleleri ve bu ihalelere katılmamız ile ilgili sorunlar, yeni projelerin yaratacağı fırsatlar, ülkede gerçekleşen fuarlar, fuar öncesinde ve sonrasında nelere dikkat edilmelidir? İhracatımızın arttırılması için öneriler, pazara giriş stratejileri ve zorlukları, Arjantin'de, Paraguay'da ve Uruguay'da iş yapma, iş kültürü, şirket kurma prosedürleri, iş yapmanın maliyeti ve zorlukları,  yatırım olanakları, teşvikleri, yatırım yapılabilecek sektörler, eyaletler, distribütör ve acentelerle çalışmanın avantajları, Covid-19 salgını ile ülke sosyal hayatında ve ekonomide gerçekleşen değişimler, alınan önlemler, pandeminin turizme ve ticaret etkileri,  gümrük mevzuatı ve uygulamaları, gümrüklerde yaşanan sorunlar, ihracat prosedürleri, ithalat mevzuatı, ithalatı serbest ürünler, ithalatı düzenlenmiş ürünler, ithalatı yasaklanmış ürünler, ithalatta aranan belgeler, gıda ürünleri ithalatında mevzuat, tarifeler ve diğer vergiler, vergi oranlarının yüksekliği genel olarak gümrük vergileri, tarife dışı engeller, anti-damping, korunma önlemleri ve telafi edici vergiler, ithalat lisansı sorunu, ürün standartları ile ilgili uygulamalar, etiketleme, markalama, paket ve ambalajlama, ticarette uygulanan standartlar, vize sorunu, para transferleri ilgili sorunlar, ithalatçıların ABD Dolarına erişiminde yaşanan sorunlar, önümüzdeki dönem için pandemi dönemi ve sonrasında, Arjantin, Uruguay ve Paraguay için sosyal ve ekonomik öngörüler, muhtemel AB-Arjantin STA anlaşmasının ülkemiz ihracatına olumsuz etkileri,  gıda ve hijyen sektörünün durumu, Covid-19 salgınının Arjantin ülkelerine etkisi, Arjantin, Uruguay ve Paraguay pazarı için SWOT analizi, pazarda karşılaşılabilecek problemler, kurdaki aşırı değişimlerin ticarete etkileri, sanal fuar, sanal ticari ve alım heyeti programları ve e-ticaretin, reklam ve diğer tanıtım faaliyetlerinin  sağlayacağı fırsatlar...

Arjantin, GSYİH'sının büyüklüğü açısından Brezilya ve Meksika'nın ardından Latin Amerika'nın 3. büyük ekonomisidir. Yaklaşık 44 milyon nüfusu olan Arjantin'de, kişi başına düşen milli gelir (satın alma gücü paritesine göre) 21.665 ABD Doları'dır. Gelir dağılımındaki uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.

Dış ticaret politikasının ithalat ayağını bir taraftan “ithal ikamesi” yoluyla yerli üretimin korunarak ülkenin sanayileşmesinin sağlanması diğer taraftan aynı zamanda ithalatın mümkün olduğunca düşük tutulmak suretiyle dış ticaret fazlasının belli bir seviyede korunması şeklinde özetlemek mümkündür.

Dış ticaret politikasının ihracat ayağında ise bir taraftan ihracatın artırılması suretiyle dış ticaret fazlası sağlanması diğer taraftan ihracatın az sayıda emtia ürününe dayalı bir şekilde gelişmesinin önlenmesi yer almaktadır. Bu anlamda, ülkenin dünya piyasalarında hakim olduğu başta soya ihracatında en yüksek olmak üzere ihracat üzerinde vergi uygulanmakta ve bu vergiler ürünün ülkedeki işlenme seviyesi artıkça azalan bir yapı göstermektedir.

Arjantin, 2019 yılında 65 milyar dolarlık (%5 artan) ihracatla dünyada %0.3 pay ile 46. sırada ve 49 milyar dolarlık (%-25 azalan) ithalatla dünyada %0.3 pay ile 50. sıradadır.

2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; kara yolu taşıtları için aksam ve parçaları, petrol yağları, telefon cihazları, petrol gazları, dozlandırılmış ilaçlar, serum ve aşılar, haşarat öldürücüler, bilgisayarlar ve kimyasal gübrelerdir.

Arjantin'in ithalat yaptığı başlıca ülkeler Brezilya, Çin, ABD, Almanya, Paraguay, Bolivya, Tayland, İtalya, Meksika ve İspanya'dır. Ülkenin ithalatında Türkiye %0,5 pay ile 30. sıradadır.

Arjantin'in ihracat yaptığı başlıca ülkeler Brezilya, Çin, ABD, Vietnam, Şili, Hindistan, Hollanda, Endonezya, İsviçre ve Cezayir'dir. Ülkenin ihracatında Türkiye % 0,7 pay ile 28. sıradadır.

Arjantin'in 2019 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; soya küspesi, mısır, kamyon-kamyonet, soya yağı, soya fasulyesi, buğday, sığır eti (dondurulmuş), altın, ham petrol, kabuklu deniz canlıları, otomobiller ve şaraptır.

2019 yılında; Arjantin'e ihracatımız 161 milyon dolar (bir önceki yıla göre % 5 azalma), ithalatımız 294 milyon dolar (bir önceki yıla göre % 18 azalma) olup, Arjantin ile ticarette Türkiye'nin 133 milyon dolar dış ticaret açığı verdiği gözlenmektedir.

Türkiye'nin Arjantin'e İhracatında Başlıca Ürünler 

Arjantin'in 2019 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında; 

• Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makineler (GTİP:8412) ithalatının % 8'i ( 13 milyon $) 
• Demir veya alaşımsız çelikten profiller (GTİP:7216) ithalatının % 18'i ( 13 milyon $) 
• Bakırdan diğer eşya: (GTİP:7419) ithalatının % 63'ü ( 7 milyon $) 
• Asiklik hidrokarbonlar (GTİP:2901) ithalatının % 6'sı ( 6 milyon $) 
• Sentetik devamsız lifden iplik (dikiş ipliği hariç) (toptan) (GTİP:5509) ithalatının % 16'sı ( 6 milyon $) 
• Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (GTİP:2833) ithalatının % 13'ü ( 4 milyon $) 
• Kadınlar ve kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek, vb.(yüzme kıyafetleri hariç) (GTİP:6204) ithalatının % 9'u ( 3 milyon $) 
• Sentetik filament demetleri (GTİP:5501) ithalatının % 34'ü ( 3 milyon $) 
• Sülfürik asit ve oleum (GTİP:2807) ithalatının % 25'i ( 3 milyon $) 
• Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (GTİP:2401) ithalatının % 23'ü ( 2 milyon $) 

Arjantin'in Covid-19 pandemisi kapsamındaki gelişmelere https://ticaret.gov.tr/yurtdisi-teskilati/guney-amerika/arjantin/ulke-profili/kovid-19-gelismeleri linkinden ulaşabilirsiniz.

Uruguay Ülke Bilgileri :

Uruguay, Güney Amerika'da ekonomik ve siyasal olarak en dengeli ülkelerden biridir. 2020 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 81 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYİH'nın 2021 yılında 87 milyar dolar olması beklenmektedir. Uruguay, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 94. büyük ekonomisidir. 2020 yılında sabit fiyatlara göre % 3 oranında azalması beklenen GSYİH'nin, 2021 yılında % 5 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre Kişi Başına Düşen Milli Gelirinin 2020 yılında %3 oranında azalacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılı verilerine göre ülkenin GSYİH'sı içinde tarım sektörünün payı % 6, sanayinin % 24 ve hizmetler sektörünün %61'dir. (Dünya Bankası-2019) Uruguay'da, başta bankacılık ve turizm olmak üzere hizmet sektörü diğer bölge ülkeleri ile karşılaştırıldığında ekonomi içinde daha büyük bir paya sahiptir.

Uruguay ticaret politikasının temel hedeflerinden biri, istikrarlı ve öngörülebilir piyasa erişimi sağlamaktır. Bu kapsamda, küresel pazarlarda başarılı bir entegrasyonun sağlanması, yerel ekonominin rekabet gücünün artırılması ülkenin dış ticarete yönelik hedefleri arasında yer almaktadır. Ülkenin politika yapıcıları bu amaçla üretim sisteminin dönüşümüne odaklanarak, daha yüksek katma değer seviyeleri ve daha fazla yerli teknolojik içeriğe sahip yenilikçi faaliyetleri teşvik etmektedirler. 

Uruguay, MERCOSUR'un kurucu üyesidir. Buna itibarla, Uruguay'ın ticaret politikası büyük ölçüde söz konusu Birlik tarafından kabul edilen ortak kararlarla belirlenir. MERCOSUR düzenlemeleri uyarınca, hiçbir üye, özel olarak kabul edilmiş istisnalar dışında, mallar üzerinde tek taraflı ticaret politikası önlemleri uygulayamamaktadır. Bunun yanında, MERCOSUR, tarife ve tarife dışı engellerin aşamalı olarak ortadan kaldırılmasıyla, taraf ülkelerdeki malların, hizmetlerin ve üretken faktörlerin serbest dolaşımını sağlamaktadır. Buna karşılık olarak, taraf ülkeler tarafından ithal edilen hemen hemen tüm mallar için uygulanan Ortak Gümrük Tarifesi (CET) uygulanmaktadır. CET, sermaye malları için ekseriyetle % 0 olarak uygulanmakta ve bazı tüketim malları (giyim, ev aletleri vb.) için % 20 oranında CET tahsil edilmektedir. Ayakkabı, şeker ve otomobil gibi bazı endüstriler için CET istisnai olarak % 20'den yüksek oranda uygulanmaktadır. 

Uruguay'da gümrük işlemleri esas olarak Uruguay Gümrük Kanunu'na ve sçz konusu kanuna istinaden yayımlanan düzenleyici kararnamelere, emirlere ve Ulusal Gümrük Müdürlüğünün (DNA) genel kararlarına tabidir. İthalatta için dijital Tek Gümrük Belgesinin (DUA) uygulanmasına, otomatik belge yönetimine, özel ithalat prosedürlerine ve belirli ürünler için tespit edilen ürün bazlı ithalat prosedürlerine ”https://www.mef.gub.uy/innovaportal/file/5646/2/ley-19276.pdf” ve “https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/4720/3/innova.front/digesto-aduanerouruguayo.html” adreslerinde ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Uruguay, 2019 yılında 7,8 milyar dolarlık (%2 artan) ihracatla dünyada 91. sırada ve 8,3 milyar dolarlık (%-8 azalan) ithalatla dünyada 108. sıradadır.

Uruguay'ın 2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; otomobiller, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, haşarat öldürücü, dezenfekte edici ürünler, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış), kara yolu taşıtları için aksam ve parçalar, poliasetaller, diğer polieterler, epoksi reçineler, sığır eti (taze/soğutulmuş), otomatik bilgi işlem makineleri, azotlu mineral veya kimyasal gübrelerdir.
Uruguay'ın İthalat yaptığı başlıca ülkeler; Brezilya, Çin, Arjantin, ABD, Angola, Nijerya, Almanya, İspanya, Meksika ve Hindistan ülkenin ithalatında Türkiye %0,6 pay ile 24. sıradadır.

Uruguay'ın 2019 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; sığır eti (dondurulmuş), soya fasulyesi, yuvarlak ağaçlar, süt, krema (konsantre edilmiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı madde içerenler), pirinç, sığır eti (taze/soğutulmuş), malt, sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır ve bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş), plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzeme, tıpa, kapak, kapsül ve diğer kapama malzemeleri, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardır.

Uruguay'ın İhracat yaptığı başlıca ülkeler; Çin, Brezilya, ABD, Arjantin, Hollanda, Cezayir, Rusya, Meksika, Türkiye ve Almanya'dır. Ülkenin ihracatında Türkiye %1,7 pay ile 9. Sıradadır.

2019 yılında Uruguay'a ihracatımız 43 milyon dolar (bir önceki yıla göre % 5 azalma), ithalatımız 246 milyon dolardır. (bir önceki yıla göre % 50 azalma). 2019 yılı için Ülkemiz aleyhine 203 milyon dolar dış ticaret açığı söz konusudur.

Uruguay'ın  2019 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında; 

-Çimento (GTİP:2523) ithalatının % 86'sı (4 milyon $) 
-Demir veya alaşımsız çelikten profiller (GTİP:7216) ithalatının % 45'i ( 4 milyon $) 
-Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (GTİP:8450) ithalatının % 18'i ( 4 milyon $) 
-Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar, ortam ısıtıcıları, saç ve el kurutucuları, ütüler, rezistanlar (GTİP:8516) ithalatının % 13'ü ( 4 milyon $) 
-İzole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (GTİP:8544) ithalatının % 5'i ( 1 milyon $) 
-Elektrik kontrol, dağıtım tabloları, panolar, konsollar, kabinler, diğer mesnetler ve sayısal kontrol cihazları (GTİP:8537) ithalatının % 10'u ( 1 milyon $) 
-Toprağı hazırlamaya, işlemeye, ekmeye, ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen, spor sahaları için silindirler (GTİP:8432) ithalatının % 6'sı ( 1 milyon $) 
-Demir veya çelikten sobalar, mutfak soba ve ocakları, barbekü, mangal, gaz ocakları vb ile bunların aksam ve parçaları (GTİP:7321) ithalatının % 8'i ( 1 milyon $) 
-Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (GTİP:7208) ithalatının % 15'i ( 993 bin $) -Amonyum karbonat (GTİP:2836) ithalatının % 27'si ( 958 bin $) 
Türkiye'den yapıldığı görülmektedir.

Paraguay Ülke Bilgileri :

2020 yılında sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 96 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYİH'nın 2021 yılında 102 milyar dolar olması beklenmektedir. Paraguay, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında dünyanın 88. büyük ekonomisidir. 2020 yılında sabit fiyatlara göre % 1 oranında azalması beklenen GSYİH'nin, 2021 yılında % 4 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre Kişi Başına Düşen Milli Gelirinin 2020 yılında %2 oranında azalacağı tahmin edilen ülkenin KBDMG'ini en çok artıran 194 ülke arasında 52. olması beklenmektedir.

Ülkenin Dış Ticareti 

Paraguay, 2019 yılında 8 milyar dolarlık (%-15 azalan) ihracatla dünyada 93. sırada ve 12 milyar dolarlık (%-9 azalan) ithalatla dünyada 90. sıradadır.

Başlıca Ürünler İtibarı ile Dış Ticaret 

İhracat 

Denize çıkışı bulunmayan Paraguay için nehir taşımacılığı ülke ekonomisi için önem taşımaktadır. Ülkedeki nehirler üzerinde kurulu baraj ve santraller önemli miktarda elektrik enerjisi sağlamaktadır. Paraguay, Brezilya ve Arjantin'le paylaştığı iki büyük hidroelektrik santral sayesinde temiz ve yenilenebilir enerji ihracatçısı konumuna gelmiştir. 

2019 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; soya fasulyesi, elektrik enerjisi, soya küspesi, sığır eti (dondurulmuş), sığır eti (taze/soğutulmuş), mısır, soya yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak değiştirilmemiş), izole edilmiş teller, kablolar ve diğer elektrik iletkenler; tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar, pirinç, diğer yağlı tohumlar ve meyvelerdir.

İthalat 

2019 yılında ithal ettiği başlıca ürünler; petrol yağları, otomobiller, haşarat öldürücü, dezenfekte edici ürünler, telefon cihazları, ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, otomatik bilgi işlem makineleri, azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, kauçuktan yeni dış lastikler, monitörler ve projektörler, televizyon alıcı cihazları, tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlardır (dozlandırılmış).

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticaret 

İhracat 

Paraguay'ın ihracat yaptığı başlıca ülkeler; Brezilya, Arjantin, Şili, Rusya, Hindistan, ABD, İsrail, Peru, Hollanda, Uruguay'dır. Türkiye % 0,1 pay ile 45. Sıradadır.

İthalat 

Paraguay'ın ithalat yaptığı başlıca ülkeler; Brezilya, ABD, Arjantin, Çin, Şili, Uruguay, Almanya, G. Kore, Hindistan, Panama'dır. Türkiye % 0,4 pay ile 22. sıradadır.

TÜRKİYE ile TİCARET

Genel Durum 

2019 yılında Paraguay'a ihracatımız 47 milyon dolar (bir önceki yıla göre % 20 artış) olup ithalatımız 35 milyon dolardır (bir önceki yıla göre % 67 azalma). 2019 yılında Paraguay ile ticarette Ülkemizin 12 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiği gözlenmektedir.

Türkiye'nin Paraguay'a İhracatında Başlıca Ürünler 

Paraguay'ın 2019 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında; 

• Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlik >= 600 mm) (GTİP:7208) ithalatının % 14'ü ( 9 milyon $) 

• Demir veya alaşımsız çelikten profiller (GTİP:7216) ithalatının % 23'ü ( 4 milyon $) 

• Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde) (GTİP:7213) ithalatının % 25'i ( 4 milyon $) 

• Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makineleri (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) (GTİP:8450) ithalatının % 7'si ( 2 milyon $) 

• Homonize edilmiş tütün ve tütün yerine geçen madde hülasaları ve esansları (GTİP:2403) ithalatının % 12'si ( 1 milyon $) 

• Alüminyumdan demetlenmiş teller, kablolar, örme halatlar vb. (GTİP:7614) ithalatının % 22'si ( 963 bin $)

• Dokuma ipliklerin, mensucatın yıkanması, temizlenmesi, kurutulması, ütülenmesi, sarılması, katlanması vb için makinalar (GTİP:8451) ithalatının % 13'ü ( 717 bin $) 

• Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar) (GTİP:2833) ithalatının % 10'u ( 560 bin $) 

• Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar) (GTİP:7211) ithalatının % 38'i ( 536 bin $) 

• Kapitoneli mensucat (parça halinde) (GTİP:5811) ithalatının % 59'u ( 502 bin $) Türkiye'den yapıldığı görülmektedir.

Buenos Aires Ticaret Müşaviri Biray Kuş toplantı sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.