AV. FATMA HACIPAŞALIOĞLU İLE İŞ HUKUKU UYGULAMALARIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

 

 

“İş Hukuku Uygulamalariyla İlgili Son Gelişmeler" webinarı, Avukat Fatma HACIPAŞALIOĞLU 'nun anlatımı ve sunumuyla 16 Eylül 2021 tarihinde saat 14:00'de Webinar-Zoom uygulamasıyla 122 kişinin katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitim kapsamında katılımcılar şu konularda detaylı bilgiye erişme imkanına kavuşmuşlardır.

 

-OHAL Sonrası ve Pandemi Sürecine İlişkin Genel Değerlendirmeler,

 

-4857 Sayılı İş Kanununda 7166, 7226, 7244, 7252 Sayili Kanunlar ve 3592, 3930 Sayılı Cumhubaşkanlığı Kararları İle Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi,

 

-Anayasa Mahkemesinin 19/9/2019 Tarih ve E.:2019/42, K.:2019/73 Sayili İptal Kararının Etkileri,

 

-Yargıtay Büyük Genel Kurulu İle Birinci Başkanlık Kurulunun İş Bölümüne İlişkin Kararlari ve Alınan İlke Kararları,

 

-6325 Sayılı Arabuluculuk Kanunu İle Bu Kanuna Dayanılarak Çikartılan Yönetmelik Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları,

 

-Uygulamadaki Son Gelişmelerle İlgili Genel Tartışma ve Öneriler,

 

Eğitim sonunda Avukat Fatma HACIPAŞALIOĞLU katılımcıların konuyla ilgili sorularını yanıtlamıştır.

 

Eğitimin Sunumu