Ankara Demir Ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2019 tarihinde Birliğimiz binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edilirken 2019 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu.

İlgili Fotoğraflar