Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kurulu Yapıldı

 Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13 Nisan 2016 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edilirken 2016 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu.