Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhr. Brl. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2015 tarihinde Genel Sekreterliğimiz merkez binasında gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu raporu ibra edilirken 2015 yılı bütçe ve iş programları görüşülerek uygun bulundu.