Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

ÜYELİK

Nasıl Üye Olunur

Genel Sekreterliğimize üye olmak için aşağıda yer alan formları doldurup çıktısını alarak, Ek'ler kısmında yer alan belgeler ile birlikte herhangi bir İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine veya İrtibat Bürolarına başvurunuz.

Üyelik Şartları

 1. Üye olmak istediğiniz Birliğe ait forma tıklayarak ilgili formu doldurunuz.
 2. Daha önce Genel Sekreterliğimizde herhangi bir Birliğe üye olan firmalar, sadece dilekçe ve taahhütname getireceklerdir.
 3. Vekaletname ile üyelik yaptırılması halinde, vekaletname fotokopisi ve vekilin imza sirküleri eklenecektir.
 4. Giriş aidatı her Birlik için 200,00 TL' dir.

Ek’ler

 1. Tek Vergi Numarası'na ilişkin vergi dairesi vergi mükellefiyet yazısı
 2. İmza sirküleri (Fotokopisi)
 3. Taahhütname (Aşağıda yer alan Form)
  • Gerçek ve Tüzel kişi tacirler için : Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopisi)
  • Esnaf ve Sanatkarlar için : Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir
  • Joint-Venture ve Konsorsiyumlar için : Durumlarını bildirir Ortaklik Sözleşmesi

ALT BİRLİK KODLARI

HUBUBAT 9-06
MOBİLYA 9-08
DEMİR 9-11
ÇİMENTO 9-13
SÜS BİTKİLERİ 9-21
MAKİNE 9-22
SAVUNMA 9-26
İKLİMLENDİRME 9-27

 

ÜYELİK HİZMET BEDELLERİNİN YATIRILABİLECEĞİ BANKA BİLGİLERİ

NOT: Üyelik müracaatını Ankara’dan Genel Sekreterliğimize müracaat ederek şahsen gerçekleştirecek firmalar, giriş aidatı olan 200,00.-TL. ‘yi Genel Sekreterliğimiz veznesine elden ödeme yapabilirler.


663

AKBANK - GAZİOSMANPAŞA ŞUBESİ

HESAP NO

IBAN NUMARALARI

TL

ÇİMENTO

104833

TR32 0004 6006 6388 8000 104833

TL

MAKİNE

36446

TR86 0004 6006 6388 8000 036446

TL

DEMİR

36229

TR28 0004 6006 6388 8000 036229

TL

MOBİLYA

36228

TR55 0004 6006 6388 8000 036228

TL

HUBUBAT

36227

TR82 0004 6006 6388 8000 036227

TL

İKLİMLENDİRME

104835

TR75 0004 6006 6388 8000 104835

TL

SAVUNMA

104836

TR48 0004 6006 6388 8000 104836

TL

SÜS BİTKİLERİ

105036

TR80 0004 6006 6388 8000 105036

 

YÖNETMELİK

TİM ve İhracatçı Birlikleri Yönetmeliği Üyelik Maddesi

Üyelik

MADDE 6 -

(1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. Birliklerden birine üye olan ihracatçı diğer birliklerin iştigal alanına giren maddeleri de üyelik şartı aranmaksızın ihraç edebilir. Ancak, sadece üyesi olduğu birliğin hizmetlerinden yararlanır ve genel kuruluna katılabilir.

(2) Birliğe üye olan gerçek ve tüzel kişi ihracatçılar diledikleri zaman yazılı olarak müracaat etmek suretiyle birlik üyeliğinden ayrılabilirler. Üyelikten ayrılanların, ayrıldıkları tarihe kadar olan yükümlülükleri ortadan kalkmış sayılmaz. Birlikten ayrılan üyenin yeniden üye olmak istemesi halinde varsa diğer genel sekreterliklere bağlı birliklerdekiler de dahil olmak üzere eski borçları ilgili birlik adına tahsil olunur.

(3) Üyeler;

     a) Kanun ve yönetmeliklerde üyelikle ilgili olarak belirtilen görevleri yerine getirmekle,
     b) Birliklerin amaçlarına aykırı harekette bulunmamakla,
     c) Birlik yetkili organları tarafından istenecek bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru olarak vermekle,
     ç) Birlik kararlarına uymakla,
     d) Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla,
     e) Birliğe kayıt sırasında giriş aidatı ve ihracat gerçekleştirilen veya birlik hizmetlerinden yararlanılan her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.

(Değişiklik: 30.12.2015 tarih ve 29578 sayılı RG).

İletişim İçin: uyelik@oaib.org.tr

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05