Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

Yeni Türk Ticaret Kanunu

140 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

http://www.kobihaberi.com/images/dosyalarim/140_soruda_ttk%5B1%5D.pdf

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/yayinlarimiz/100_Soruda_Yeni_Turk_Ticaret_Kanunu-VERSIYON3.pdf

120 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Kitapçığı

 • Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
 •  

Kanun No

Kanun Adı

6098

Türk Borçlar Kanunu

6102

Türk Ticaret Kanunu

6103

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

6502

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

 •  

http://www.ticaretkanunu.net/

http://www.ticaretkanunu.net/mevzuat/

TEMEL MEVZUAT

Türk Ticaret Kanunu Tam Metin – (TTK PDF) 

Madde Gerekçeleri

6335 sayılı Kanunla TTK’nın Değişen/Kaldırılan Maddeleri

İKİNCİL MEVZUAT

I- YÖNETMELİKLER

 1. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 2. Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporlarının Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 3. Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Ağustos 2012 – 28395)
 4. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik - (RG: 28 Kasım 2012 – 28481)
 5. Bağımsız Denetim Yönetmeliği - (RG: 26 Aralık 2012 – 28509)
 6. Ticaret Sicili Yönetmeliği  - (RG: 27 Ocak 2013 – 28541)
 7. Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik - (RG: 31 Mayıs 2013 – 28663)

II- TEBLİĞLER

 1. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ (RG: 9 Ağustos 2012 – 28379)
 2. Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 3. Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 4. Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ – (RG: 29 Ağustos 2012 – 28396)
 5. Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ- (RG: 19 Ekim 2012 – 28446)
 6. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ - (RG: 30 Ekim 2012 – 28453)
 7. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ - (RG:15 Kasım 2012 – 28468)
 8. Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ - (RG:19 Aralık 2012 – 28502)
 9. Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ - (RG:29 Aralık 2012-28512)
 10. Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ - (RG:30 Aralık 2012-28513)
 11. Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ – (RG:14 Şubat 2014-28913)

 

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNU

TTK 1

TTK 11

TTK 21

TTK 31

TTK 41

TTK 51

TTK 2

TTK 12

TTK 22

TTK 32

TTK 42

TTK 52

TTK 3

TTK 13

TTK 23

TTK 33

TTK 43

TTK 53

TTK 4

TTK 14

TTK 24

TTK 34

TTK 44

TTK 54

TTK 5

TTK 15

TTK 25

TTK 35

TTK 45

TTK 55

TTK 6

TTK 16

TTK 26

TTK 36

TTK 46

TTK 56

TTK 7

TTK 17

TTK 27

TTK 37

TTK 47

TTK 57

TTK 8

TTK 18

TTK 28

TTK 38

TTK 48

TTK 58

TTK 9

TTK 19

TTK 29

TTK 39

TTK 49

TTK 59

TTK 10

TTK 20

TTK 30

TTK 40

TTK 50

TTK 60

……………………………….Diğer Maddeler…………………………………

İKİNCİL MEVZUAT

MAKALELER - VİDEOLAR - YARGITAY KARARLARI

ANONİM ŞİRKETLER

LİMİTED ŞİRKETLER
TÜM SORULAR

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05