Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz

KOSGEB İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

 

http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=5

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 • KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
 • KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
 • KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
 • Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
 • KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 • Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
 • Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,

      Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

 

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

 • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
 • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
 • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ      

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

 1. 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)

Proje Destek Oranı

 1. 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

1,  2, 3 ,4, 5 ve 6. Bölgeler hakkında bilgi almak için tıklayınız. (19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı)

Destek Programı İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Uygulama Esasları Başvuru Formları İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Proje Ön Değerlendirme Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Gizlilik Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Üye Bilgi Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Kurul Toplantı Gündemi Formuİşbirliği - Güçbirliği  Destek Programı Kurul Karar Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Taahhütnamesiİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Tespit Tutanağıİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Ara Faaliyet Raporu(Proje başvurusunu online yapanlar için www.kosgeb.gov.tr adresindeki E-KOBİ linki üzerinden doldurulacaktır)İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Faaliyetleri Değerlendirme Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Destek Ödeme Oluruİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonuç Raporuİşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Proje Sonrası İzleme Raporu

Kullanıcı Klavuzu İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı Program ve Destek Başvuru Kullanım Klavuzu
TÜM SORULAR

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05