Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.

Abone Ol
E-mail
RSS HABERLERE ABONE OL
MAIL ADRESİNİZ TANIMLANMIŞTIR.
Artık bültenimizi mail adresinizden de takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi İle İlgili Bilgi Verebilir misiniz

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

Başvuru Süresi ve Mercii: Bireysel düzeyde düzenlenen fuarlardan yararlanabilmek için fuarın başlama tarihinden en az on beş gün önce, fuarın bitiş tarihini müteakip de en geç üç ay içerisinde katılımcının üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine müracaat edilmesi zorunludur. Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde müracaatta bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmasını teminen ilave 30 iş günü süre verilir. 30 gün içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

 Kimler Yararlanabilir: Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden üretici / imalatçı organizasyonu veya tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluş veya Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirket yararlandırılır. (Şahıs firmaları yararlanamaz.) 

Desteğin Kapsamı: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

 Destek Tutarı; Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,

 Sektörel nitelikli Milli Katılım, Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar  veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının nakliye harcamaları, stand harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen stand kirası ile 50 m2’ye kadar stand kiralayan katılımcıların standlarında görevlendireceği  en fazla 2 temsilci, 50 m2’nin üzerinde stand kiralayan katılımcıların ise en fazla 3 temsilcisinin ekonomi  sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının%50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir.”

Destek oranı:

Her yıl belirlenen 15 hedef ülkede düzenlenecek fuarlara iştirak eden katılımcıların %50 destek oranına 20 puan ilave destek sağlanır. (%70)

 Katılımcının yılda iki defaya mahsus olmak üzere, Bakanlıkça belirlenecek sektörel nitelikteki uluslararası prestijli fuarlardan birine katılması halinde, nakliye harcamaları, stand harcamaları ve standda görevlendirilen en fazla 5 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödenen stand kirasının %50’si destek kapsamında 50.000 ABD dolarını geçmemek üzere katılımcıya ödenir.

 Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, fuar sonrası destek başvurusunu yaparken prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekmektedir.

 Katılımcının gen mühendisliği /biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, nano teknoloji, teknik tekstil, yenilenebilir enerji, donanım, bilişim ve elektronik konularında üretim yapması durumunda nakliye harcamaları, stand harcamaları ve 50 m2’ye kadar stand kiralayan katılımcıların standlarında görevlendireceği  en fazla 2 temsilci, 50 m2’nin üzerinde stand kiralayan katılımcıların ise en fazla 3 temsilcisinin masrafları ile fuarın yetkili organizatörüne ödeyeceği boş alan kirasının %75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere destek kapsamında katılımcıya ödenir.

 Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine, yat imalatı ve otomotiv ana sanayi sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si, doğal taş, seramik, mobilya, otomotiv yan sanayi, elektronik, beyaz eşya, endüstriyel mutfak eşyaları, mücevherat ve halı sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının destek kapsamında bulunmayan kısmının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.

 Katılımcıların, desteklerden yararlanabilmeleri için bizzat ürünlerini standlarında sergilemeleri gerekmektedir. Ancak, ürünlerini kendi tercihleri ile sergilememeleri ve fuara broşür, katalog, maket vb. ile katılım sağlamaları durumunda katılımcılar azami 36 m2 üzerinden desteklenirler.”

 AYRINTILI BİLGİ İÇİN:

 DEVLET YARDIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Sekreterlik Santral: 447 27 40

Nilgün ÇOLAK (Dahili 214)

Neşe BÜYÜKGÖZ (Dahili 152)

Bireysel Fuar Ön Müracat için: Bülent ÖZDURSUN (Dahili 158)

Bireysel Fuar Destekleri için: Nurcan ÖZAT (Dahili 154)

Bireysel Fuar Destekleri için: Kübra ÖZTÜRK (Dahili 190)

Milli Katılımlı Fuarlar için: Hülya AKAY (Dahili 168)

Milli Katılımlı Fuarlar için: Gönül HASIRCI (Dahili 272)

 

 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ MEVZUATI

Fuar Katılım Desteği

 

2016 Yılı Fuar Listesi

> 2016 Yılı Fuar Listesi

2016_milli

2016_bireysel

 

Fuarlar Mevzuatı

Fuarlar Mevzuatı

Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (2010-5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2009/5)

Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009-5 Sayılı Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları

Sektörel Niteliklİ Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar (Karar No: 2014/4)

 

Hedef Ülkeler

Gözlemci Görevlendirilen Sektörel Nitelikli Uluslararası Fuarlar

Prestijli Fuarlar

Prestijli Fuarlar

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003-2015 Yıllarında Milli Düzeyde İştirak Edilen-Edilecek Fuarlar

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

> 2005-2015 Yıllarında Desteklenecek Yurtdışı Bireysel Fuarlar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Fuar Organizatörleri

Türkiye'de Düzenlenen Uluslararası Fuarlar

Uluslararası Fuarlara İlişkin Arama Yapılabilecek İnternet Siteleri

2016 Yılı Fuar Listesi

Fuarlar Genel Bilgi

 

Ayrıca Yurt Dışı Fuar Teşvikleri Hakkında

Ayrıntılı Bilgi için :

Ekonomi Bakanlığı

İhracat Genel Müdürlüğü

Tel : 312-204 85 43 ve 312- 76 79

 

 

 

 

 

 

 
TÜM SORULAR

Ceyhun Atuf Kansu Cad. No: 120 Balgat / Çankaya ANKARA

+90 (312) 447 27 40 / +90 (533) 039 95 96 (Mesai saatleri dışında)

info@oaib.org.tr

+90 (312) 446 96 05